PORTFOLIO

久世直幸様 ウェブサイト制作

ウェブサイト制作/スタンダードプラン

日本画家久世直幸様のウェブサイトを制作しました。スケールがあり力強い作品の美しさがストレートに伝わるようデザインをしました。

https://kuzenaoyuki.com/